5/4/2023

Đảm bảo quyền tiếp cận nước và vệ sinh cho tất cả mọi người

Tiếp cận với nước sạch, vệ sinh và vệ sinh là nhu cầu cơ bản nhất của con người để có sức khỏe và hạnh phúc. Hàng tỷ người sẽ không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản này vào năm 2030 trừ khi tiến độ tăng gấp bốn lần. Nhu cầu về nước ngày càng tăng do dân số tăng nhanh, đô thị hóa và nhu cầu nước ngày càng tăng từ các ngành nông nghiệp, công nghiệp và năng lượng.

Nhu cầu về nước đã vượt xa mức tăng trưởng dân số và một nửa dân số thế giới đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước trầm trọng ít nhất một tháng mỗi năm. Sự khan hiếm nước được dự đoán sẽ tăng lên cùng với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu do biến đổi khí hậu.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công trình vệ sinh; bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước; và giáo dục vệ sinh là một trong những bước cần thiết để đảm bảo khả năng tiếp cận phổ cập với nước uống an toàn và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người vào năm 2030, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng nước là một trong những chìa khóa để giảm căng thẳng về nước.

Đã có tiến triển tích cực. Từ năm 2015 đến năm 2022, tỷ lệ dân số thế giới được tiếp cận nguồn nước uống được quản lý an toàn đã tăng từ 69% lên 73%.

Tại sao?

Tiếp cận với nước, vệ sinh và vệ sinh là quyền của con người. Để trở lại đúng hướng, các chiến lược quan trọng bao gồm tăng cường đầu tư và xây dựng năng lực trên toàn ngành, thúc đẩy đổi mới và hành động dựa trên bằng chứng, tăng cường phối hợp và hợp tác liên ngành giữa tất cả các bên liên quan và áp dụng cách tiếp cận tổng hợp và toàn diện hơn trong quản lý nước.

Nước rất cần thiết không chỉ cho sức khỏe mà còn cho việc giảm nghèo, an ninh lương thực, hòa bình và nhân quyền, hệ sinh thái và giáo dục.

Tuy nhiên, các quốc gia phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng liên quan đến tình trạng khan hiếm nước, ô nhiễm nước, các hệ sinh thái liên quan đến nước bị suy thoái và hợp tác trên các lưu vực nước xuyên biên giới.

Những thách thức là gì?

Vào năm 2022, 2,2 tỷ người vẫn thiếu nước uống được quản lý an toàn, bao gồm 703 triệu người không có dịch vụ nước cơ bản; 3,5 tỷ người thiếu hệ thống vệ sinh được quản lý an toàn, trong đó có 1,5 tỷ người không có các dịch vụ vệ sinh cơ bản; và 2 tỷ người thiếu thiết bị rửa tay cơ bản, trong đó có 653 triệu người không có thiết bị rửa tay nào cả.

Bằng cách quản lý nước một cách bền vững, chúng ta cũng có thể quản lý tốt hơn việc sản xuất lương thực và năng lượng, đồng thời góp phần tạo ra việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, chúng ta có thể bảo tồn hệ sinh thái nước, sự đa dạng sinh học của chúng và hành động chống lại biến đổi khí hậu.

Nước và biến đổi khí hậu có liên quan với nhau không?

Nguồn nước sẵn có đang trở nên khó dự đoán hơn ở nhiều nơi. Ở một số vùng, hạn hán đang làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước và do đó tác động tiêu cực đến sức khỏe và năng suất của người dân, đồng thời đe dọa sự phát triển bền vững và đa dạng sinh học trên toàn thế giới.

Đảm bảo rằng mọi người đều có quyền tiếp cận các dịch vụ nước và vệ sinh bền vững là một chiến lược giảm thiểu biến đổi khí hậu quan trọng trong những năm tới.

Nếu không có cơ sở hạ tầng và quản lý tốt hơn, hàng triệu người sẽ tiếp tục tử vong hàng năm do các bệnh liên quan đến nước như sốt rét và tiêu chảy, đồng thời sẽ có thêm những tổn thất về đa dạng sinh học và khả năng phục hồi của hệ sinh thái, làm xói mòn sự thịnh vượng và những nỗ lực hướng tới một môi trường bền vững hơn.

Chúng ta có thể làm gì?

Các tổ chức xã hội dân sự nên nỗ lực để đảm bảo các chính phủ có trách nhiệm, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển nước, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và cộng đồng bản địa trong quản lý tài nguyên nước.

Tạo ra nhận thức về những vai trò này và biến chúng thành hành động sẽ dẫn đến kết quả đôi bên cùng có lợi cũng như tăng tính bền vững và toàn vẹn cho cả hệ thống con người và hệ sinh thái.

Bạn cũng có thể tham gia vào các chiến dịch Ngày Nước Thế giớiNgày Nhà vệ sinh Thế giới nhằm cung cấp thông tin và nguồn cảm hứng để hành động về các vấn đề vệ sinh.

nước sạch

Bài viết liên quan